Portali arbresh.info do të moderojë komentet në rrjetet sociale

11:36 | 22 Korrik 2021

Portali arbresh.info vlerëson shumë ndërveprimin me lexuesit përmes komenteve në rrjetet sociale, Facebook, Instagram dhe Twitter.

Por, në mënyrë që të sigurojmë cilësi, ne kemi hartuar një politikë përmes të cilës do të moderohen komentet.

Derisa vlerësojmë çdo koment, nëse komenti juaj nuk ndjek politikën tonë të komenteve, ai do të hiqet.

Nëse komenti juaj është jashtë temës, vetë-promovues, i mungon koherenca intelektuale, ai thjesht do të fshihet.

Demonstroni se jeni inteligjent, profesional, respektoni faktet dhe jeni të zellshëm për të ndjekur të vërtetën dhe përfundimisht fitoni status jo të moderuar.

Ne inkurajojmë pjesëmarrjen tuaj në diskutimin tonë dhe presim një shkëmbim aktiv të ideve.

Komentet që përmbajnë si më poshtë nuk do të lejohen:

Gjuha e urrejtjes

Përdhosja, poshtërimi ose vulgariteti

Shpifje për një person, njerëz ose organizatë

Komentet e bezdisshme, të tilla si i njëjti koment i postuar në mënyrë të përsëritur të një profili

Komente qëllimi kryesor i të cilave është të shesin një produkt

/arbresh.info/

Shpërndaje në rrjete sociale

Lajmet më të lexuara