Impressum

Kryeredaktor: Flutura Toplana

Redaktore: Gita Lushi, Përparim Bublaku

Email-i i redaksisë: [email protected]
Marketing: [email protected]

Adresa: Adresa:
Kompleksi Qafa, Rruga UÇK, Pa numër, Kati I, Hyrja 1,
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel: +386 49 777 000 | +381 38 224 955