Impressum

Kryeredaktore: Gita Lushi Redaktorë: Ardita Zeka Email-i i redaksisë: [email protected] Marketing: [email protected]  Adresa: Kompleksi Qafa, Rruga UÇK, Pa numër, Kati I, Hyrja 1, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës Tel: +383 49 777 000 | +381 38 224 955 Anëtare e KMSHK-së

Kryeredaktore: Gita Lushi Redaktorë: Ardita Zeka

Email-i i redaksisë: [email protected] Marketing: [email protected]

 Adresa: Kompleksi Qafa, Rruga UÇK, Pa numër, Kati I, Hyrja 1, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel: +383 49 777 000 | +381 38 224 955

Anëtare e KMSHK-së