Raporti i Auditorit: Në Prishtinë vërehet një qeverisje e përmirësuar

16:37 | 7 Nëntor 2017

Kryetari i Prishtinës, njëherësh kandidati i Lëvizjes Vetëvendosjes edhe për një mandat në krye të kryeqytetit, ka shpërndarë një pjesë të raportit të auditorit 2016, ku flitet për Komunën e Prishtinës.

Në pjesën e shpërndarë në Facebook, në Raportin e auditorit thuhet se në komunën e Prishtinës vërehet një qeverisje e përmirësuar, veçanërisht tek raportimi i një numri aktivitetesh si dhe hapa drejt një transparence mbi zhvillimet dhe arritjet drejt ofrimit ë shërbimeve ndaj qytetarëve.

Më poshtë mund të shihni pjesën nga Raporti i Auditorit, të cilën e ka postuar Ahmeti në rrjetin e tij social “Facebook.

Raporti i auditorit 2016 Komuna e Prishtinës

“Në komunë vërehet një qeverisje e përmirësuar, veçanërisht tek raportimi i një numri aktivitetesh si dhe hapa drejt një transparence mbi zhvillimet dhe arritjet drejt ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarëve. Platforma digjitale për pjesëmarrje publike, realizimi i rreth 24 debateve publike në vende të ndryshme të komunës, hartimi i planit për transparencë, plani i integritetit si pjesë e proceseve të përgjithshme planifikuese dhe raportet publike të drejtorive për punët e kryera, janë përkushtimet tjera drejt një llogaridhënie dhe transparence të shtuar ndaj publikut.

Më tej, komuna ka bërë punë të mirë kryesisht në reduktimin e shpenzimeve operative (ato të udhëtimeve zyrtare, shpenzimeve komunale dhe shpenzimeve për shërbimet kontraktuese tjera). Po ashtu, veprime të konsiderueshme janë ndërmarrë në ndërtimin e marrëdhënieve kontraktuese me donatorë të ndryshëm për ofrimin e shërbimeve më cilësore për qytetarë. Komuna ka vendos një praktikë të mirë dhe ka arritë që pagesat nga donatorët e jashtëm në shumë totale prej 347,497€ që kishin të bëjnë me pagesa për paga, mallra si dhe për projekte kapitale t’i kanalizoj përmes LLVTH.”

Shpërndaje në rrjete sociale