Google ADS

Plani i Veprimit G20 për të luftuar terrorizmin

08:35 | 8 Korrik 2017
arbresh.info

Liderët botëror të mbledhur në samitin e G20 në Hamburg kanë dalë me një plan veprimi për të luftuar terrorizmin, shkruan arbresh.info.

Ky plan kërkon zbatimi i angazhimeve ndërkombëtare dhe rritja e bashkëpunimit.

Ata kanë theksuar edhe vendosmërinë për të bërë sistemin financiar ndërkombëtar krejtësisht armiqësor ndaj financimit të terrorizmit, shkruan arbresh.info.

“Prandaj është e rëndësishme të promovohet toleranca politike dhe fetare, zhvillimi ekonomik, kohezioni social dhe gjithëpërfshirja, për të zgjidhur konfliktet e armatosura dhe për të lehtësuar riintegrimin,” thuhet në planin e G20-tës.

Më poshtë ju sjellim Planin e plotë të Veprimit G20 për të luftuar terrorizmin:

 1. Ne, Udhëheqësit e G20, dënojmë me forcë të gjitha sulmet terroriste në mbarë botën dhe qëndrojmë të bashkuar dhe të palëkundur në luftën kundër terrorizmit dhe financimit të saj. Këto akte të tmerrshme kanë forcuar vendosmërinë tonë për të bashkëpunuar për të rritur sigurinë tonë dhe për të mbrojtur qytetarët tanë. Terrorizmi është një goditje globale që duhet luftuar dhe parajsa të sigurta terroriste eliminohen në çdo pjesë të botës.
 2. Ne riafirmojmë që të gjitha masat për luftimin e terrorizmit duhet të zbatohen në përputhje me Kartën e OKB-së dhe të gjitha detyrimet që rrjedhin nga ligji ndërkombëtar, duke përfshirë ligjin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut.

Zbatimi i angazhimeve ndërkombëtare dhe rritja e bashkëpunimit

 1. Ne kërkojmë zbatimin e angazhimeve ekzistuese ndërkombëtare për luftimin e terrorizmit, duke përfshirë Strategjinë Globale të Kombeve të Bashkuara kundër Terrorizmit dhe pajtueshmërinë me rezolutat përkatëse dhe sanksionet e synuara nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së në lidhje me terrorizmin. Ne angazhohemi të vazhdojmë të mbështesim përpjekjet e OKB-së për të parandaluar dhe luftuar terrorizmin.
 2. Ne do të trajtojmë kërcënimin në zhvillim të luftëtarëve të huaj terroristë (FTF) që kthehen nga zona të konfliktit si Iraku dhe Siria dhe mbeten të përkushtuar për të parandaluar që FTF-të të krijojnë një terren në vende dhe rajone të tjera anembanë botës. Ne kujtojmë Rezolutën 2178 (2014) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i cili kërkon një sërë veprimesh për të trajtuar më mirë kërcënimin e huaj prej luftëtarëve terrorist.
 3. Ne do të lehtësojmë shkëmbimet e shpejta dhe të synuara të informatave ndërmjet organeve të inteligjencës dhe zbatimit të ligjit dhe gjyqësorit për shkëmbimin operacional të informacionit, masave parandaluese dhe reagimit ndaj drejtësisë penale, duke siguruar baraspeshën e nevojshme midis aspekteve të sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave, në përputhje me ligjet kombëtare. Ne do të sigurojmë që terroristët të sillen para drejtësisë.
 4. Ne do të punojmë për të përmirësuar arkitekturën ekzistuese ndërkombëtare të informacionit në fushat e sigurisë, udhëtimit dhe migrimit, përfshirë INTERPOL-in, duke siguruar baraspeshën e nevojshme midis aspekteve të sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave. Në veçanti, ne i inkurajojmë të gjithë anëtarët që të shfrytëzojnë plotësisht mekanizmat përkatës për ndarjen e informacionit, në veçanti funksionet e ndarjes së informacionit nga INTERPOL.
 5. Ne u bëjmë thirrje agjensive tona kufitare që të forcojnë bashkëpunimin për të zbuluar udhëtimet për qëllime terroriste, duke përfshirë identifikimin e vendeve prioritare të tranzitit dhe destinacionit të terroristëve. Ne do të mbështesim përpjekjet për ngritjen e kapaciteteve në këto vende në fusha të tilla si menaxhimi i kufijve, ndarja e informacionit dhe aftësia e listës së shikimit për të menaxhuar kërcënimin në rrjedhën e sipërme. Ne do të promovojmë përdorim më të madh të programeve të sigurisë doganore, duke përfshirë aty ku është e përshtatshme, Programin e Sigurisë së Organizatës Botërore të Doganave (ËCO) dhe Strategjisë kundër Terrorizmit, të cilat përqendrohen në forcimin e kapaciteteve të administratave doganore për t’u marrë me çështjet e sigurisë dhe menaxhimin e flukseve ndërkufitare e mallrave, njerëzve dhe mjeteve të transportit për të siguruar që ato janë në përputhje me ligjin.
 6. Ne do të trajtojmë në koordinim të ngushtë kërcënimet në zhvillim dhe dobësitë e mundshme në sistemet e sigurisë së aviacionit dhe shkëmbimin e informacionit mbi vlerësimet e rrezikut. Ne kujtojmë Rezolutën 2309 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (2016) i cili kërkon bashkëpunim më të ngushtë për të siguruar sigurinë e shërbimeve ajrore globale dhe parandalimin e sulmeve terroriste. Ne do të promovojmë zbatimin e plotë të masave efektive dhe proporcionale të sigurisë së aviacionit të krijuara nga Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil (ICAO) në partneritet me të gjitha shtetet e tij kontraktuese sipas nevojës. Ne i bëjmë thirrje urgjentisht adresimit të dobësive në masat lidhur me sigurinë në aeroport, të tilla si kontrolli i qasjes dhe shqyrtimi, të mbuluara nga Konventa e Çikagos dhe do të veprojnë bashkërisht për të siguruar që standardet ndërkombëtare të sigurisë rishikohen, përditësohen, përshtaten dhe vendosen në bazë të rreziqeve aktuale.
 7. Ne theksojmë rëndësinë e sigurimit të mbështetjes së duhur për viktimat e akteve terroriste dhe do të rrisim bashkëpunimin dhe shkëmbimin e praktikave më të mira për këtë qëllim.

Luftimi i financimit të terrorizmit

 1. Ne theksojmë vendosmërinë tonë për ta bërë sistemin financiar ndërkombëtar krejtësisht armiqësor ndaj financimit të terrorizmit dhe të angazhohemi në thellimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe shkëmbimit të informacionit, duke përfshirë punën me sektorin privat, i cili ka një rol vendimtar në përpjekjet globale për të luftuar financimin e terrorizmit. Ne riafirmojmë angazhimin tonë për të trajtuar të gjitha burimet, teknikat dhe kanalet e financimit të terrorizmit dhe thirrjen tonë për zbatimin e shpejtë dhe efektiv të UNSCR dhe standardeve të Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF) në mbarë botën. Ne bëjmë thirrje për forcimin e masave kundër financimit të organizatave ndërkombëtare terroriste në veçanti ISIL / ISIS / Daesh, Al Qaida dhe bashkëpunëtorët e tyre.
 2. Nuk duhet të ketë “hapësira të sigurta” për financimin e terrorizmit kudo në botë. Sidoqoftë, zbatimi jo konsistent dhe i dobët i standardeve të OKB-së dhe FATF-së u lejon atyre të vazhdojnë. Me qëllim që të eliminojmë të gjitha këto “hapësira të sigurta”, ne angazhohemi për të intensifikuar ngritjen e kapaciteteve dhe asistencën teknike, veçanërisht në lidhje me nxitjet e nxehta të financimit të terrorizmit dhe ne mbështesim FATF në përpjekjet e saj për të forcuar kapacitetin e tërheqjes dhe efektivitetin e FATF dhe Organet rajonale të stilit FATF.
 3. Ne i mirëpresim reformat e miratuara nga Plenari i FATF në qershor dhe mbështesim punën e vazhdueshme për të forcuar qeverisjen e FATF. Ne gjithashtu mirëpresim qëllimin e FATF për të shqyrtuar më tej transformimin e tij në një person juridik, i cili pranon se FATF ka evoluar nga një forum i përkohshëm në një angazhim të qëndrueshëm publik dhe politik për të trajtuar kërcënimet AML / CFT. Ne gjithashtu e vlerësojmë FATF fillimin e procesit të anëtarësimit për Indonezinë që do të zgjerojë përfaqësimin e saj gjeografik dhe angazhimin global. Ne kërkojmë nga FATF të japë një përditësim nga takimi i parë i Ministrave të Financave të G20 dhe Guvernatorët e Bankave Qendrore në vitin 2018. Ne u bëjmë thirrje të gjitha shteteve anëtare që të sigurojnë që FATF ka burimet e nevojshme dhe mbështetjen për të përmbushur efektivisht mandatin e saj.
 4. Ne mirëpresim se kundërshtimi i financave terroriste mbetet prioritet më i lartë i FATF dhe pres që FATF të planifikojë informacionin e planifikuar për autoritetet ligjore, të cilat do të kontribuojnë në rritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe rritjen e efektivitetit në zbatimin e standardeve të FATF.
 5. Ne do të avancojmë zbatimin efektiv të standardeve ndërkombëtare mbi transparencën dhe pronësinë përfituese të personave juridikë dhe aranzhimet ligjore për qëllimet e luftimit të financimit të terrorizmit.
 6. Sulmet me kosto të ulët nga celulat e vogla dhe individët e financuar nga shuma të vogla parash transferohen përmes një game të gjerë të mjeteve të pagesave janë një sfidë në rritje. Ne i bëjmë thirrje sektorit privat që të vazhdojë të forcojë përpjekjet e tyre për të identifikuar dhe luftuar financimin e terrorizmit. Ne i kërkojmë ministrave tanë të financave dhe guvernatorëve të bankave qendrore që të punojnë me FATF, FSB, sektorin financiar, njësitë e inteligjencës financiare, firmat e zbatimit të ligjit dhe FinTech për të zhvilluar mjete të reja të tilla si udhëzime dhe tregues, për të shfrytëzuar teknologjitë e reja për të ndjekur më mirë transaksionet e financave terroriste, dhe të punojnë së bashku me autoritetet e zbatimit të ligjit për të kapërcyer hendekun e inteligjencës dhe për të përmirësuar përdorimin e informacionit financiar në hetimet kundër terrorizmit.
 7. Ne u bëjmë thirrje vendeve të adresojnë të gjitha burimet alternative të financimit të terrorizmit, duke përfshirë edhe çarmatimin e lidhjeve, aty ku ato ekzistojnë, midis terrorizmit dhe krimit të organizuar transnacional, siç është diversioni i armëve duke përfshirë armë të shkatërrimit në masë, plaçkitjen dhe kontrabandimin e antikave, rrëmbimin për shpërblesë , drogës dhe trafikimit të qenieve njerëzore.

Kundërshtimi i radikalizmit që ndihmon terrorizmin dhe përdorimin e internetit për qëllime terroriste

 1. Veprimet tona kundër terrorizmit duhet të vazhdojnë të jenë pjesë e një qasjeje gjithëpërfshirëse, duke përfshirë luftimin e radikalizimit dhe rekrutimit, pengimin e lëvizjeve terroriste dhe luftimin e propagandës terroriste. Ne do të shkëmbejmë praktikat më të mira për parandalimin dhe luftimin e terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm që ndihmon terrorizmin, strategjitë kombëtare dhe programet e deraldifikimit dhe përjashtimit, si dhe nxitjen e komunikimeve strategjike, si dhe rrëfime të fuqishme dhe pozitive për të luftuar propagandën terroriste.
 2. Theksojmë se lufta kundër terrorizmit kërkon trajtim tërësor të kushteve themelore që terroristët e shfrytëzojnë. Prandaj është e rëndësishme të promovohet toleranca politike dhe fetare, zhvillimi ekonomik, kohezioni social dhe gjithëpërfshirja, për të zgjidhur konfliktet e armatosura dhe për të lehtësuar riintegrimin. Ne pranojmë se planet vepruese rajonale dhe kombëtare mund të kontribuojnë në luftën kundër radikalizmit që ndihmon terrorizmin.
 3. Ne do të ndajmë njohuri për masat konkrete për të adresuar kërcënimet nga kthimi i luftëtarëve të huaj terroristë dhe individët e radikalizuar në shtëpi. Ne gjithashtu do të ndajmë praktikat më të mira për programet e deradifikimit dhe riintegrimit duke përfshirë edhe të burgosurit.
 4. Ne do të punojmë me sektorin privat, në veçanti me ofruesit e shërbimeve të komunikimit dhe administratorët e aplikacioneve përkatëse, për të luftuar shfrytëzimin e internetit dhe mediave sociale për qëllime terroriste si propaganda, financimi dhe planifikimi i akteve terroriste, nxitja e terrorizmit, radikalizimi dhe rekrutimi për të kryer Aktet e terrorizmit, duke respektuar plotësisht të drejtat e njeriut. Filtrimi i duhur, zbulimi dhe heqja e përmbajtjes që nxit veprimet terroriste është vendimtare në këtë drejtim. Ne inkurajojmë industrinë që të vazhdojë të investojë në teknologji dhe kapital njerëzor për të ndihmuar në zbulimin, si dhe heqjen e shpejtë dhe të përhershme të përmbajtjes terroriste. Në përputhje me pritjet e popujve tanë ne gjithashtu inkurajojmë bashkëpunimin me industrinë për të siguruar qasje të ligjshme dhe jo-arbitrare në informacionin në dispozicion, ku qasja është e nevojshme për mbrojtjen e sigurisë kombëtare kundër kërcënimeve terroriste. Ne pohojmë se sundimi i ligjit zbatohet në internet, si dhe ai nuk është në linjë.
 5. Ne gjithashtu theksojmë rolin e rëndësishëm të medias, shoqërisë civile, grupeve fetare, komunitetit të biznesit dhe institucioneve arsimore në nxitjen e një mjedisi që ndihmon në parandalimin e radikalizimit dhe terrorizmit.

/arbresh.info/

Shpërndaje në rrjete sociale

Të ngjashme