BE me Kartën Blu, si Karta e Gjelbër amerikane ose sistemi i pikëzimit kanadez

12:48 | 26 Korrik 2017

Më 26 korrik, Komiteti i Përfaqësuesve të Përhershëm (Coreper) ranë dakord mbi një mandat për negociata mbi një projekt-direktivë që mbulon kushtet e hyrjes dhe të qëndrimit për punëtorët e kualifikuar që vijnë nga vendet e treta (direktiva e kartave blu).

Bazuar në këtë mandat, presidenca e Këshillit do të fillojë negociatat me Parlamentin Evropian, shkruan arbresh.info.

“Qëllimi i Kartës Blu është të tërheqë punëtorë të kualifikuar në Evropë, numri i specialistëve dhe transformatorëve ekonomikë në botë është i kufizuar dhe konkurrenca për ta është e fortë, duke i bërë ata të zgjedhin Evropën do të forcojnë konkurrencën tonë dhe do të kontribuojnë në rritjen ekonomike,”  tha Andres Anvelt, ministër i brendshëm i Estonisë, i cili aktualisht mban presidencën e Këshillit.

Sipas tij, një leje qëndrimi dhe leje pune e përbashkët evropiane që do të lehtësojë dhe të bëjë kushte më fleksibile është e nevojshme “nëse ne duam të konkurrojmë me kartën e gjelbër amerikane ose sistemin e pikëzimit kanadez.”

Reforma e direktivës së kartonit blu synon ta bëjë atë më tërheqës për punëtorët e kualifikuar nga vendet e treta që të vijnë për të punuar në BE. Ajo gjithashtu do të synojë të përmirësojë lëvizshmërinë e tyre midis vendeve të punës në shtete të ndryshme anëtare. Kjo do të zëvendësonte direktivën ekzistuese të kartave blu, harmonizimin e kushteve të mëtejshme të hyrjes dhe qëndrimit dhe përmirësimin e situatës së punëtorëve me kualifikim të lartë në mënyrat e mëposhtme:

  • Duke siguruar kritere më përfshirëse të pranimit, duke përfshirë zvogëlimin e pragut të pagave që shtetet anëtare mund të vendosin për pranimin e shtetasve të vendeve të treta dhe përcaktimin se shtetet anëtare mund të aplikojnë një rregull minimale të pagës edhe për të sapodiplomuarit e fundit, si dhe duke zvogëluar gjatësinë minimale të kontratës së punës në gjashtë muaj
  • Duke i bërë procedurat më të shpejta, në veçanti duke futur mundësinë për të aplikuar procedura të thjeshtuara për punëdhënësit e njohur
  • Duke vendosur që shtetet anëtare mund të lejojnë bartësit e kartave blu të BE të angazhohen paralelisht në aktivitete të pavarura ose në aktivitete profesionale përveç aktivitetit të tyre kryesor
  • Lehtësimin e lëvizshmërisë brenda BE-së, duke përfshirë zvogëlimin e periudhës minimale të qëndrimit ligjor në shtetin e parë anëtar
  • Duke zgjeruar fushëveprimin e saj për të përfshirë anëtarët e familjes jo të BE-së të shtetasve të BE-së dhe në raste të caktuara, gjithashtu përfitues të mbrojtjes ndërkombëtare

Komisioni Evropian paraqiti propozimin për një direktivë të re të kartës blu në qershor të vitit 2016, si pjesë e përpjekjeve të BE-së për të zhvilluar një politikë gjithëpërfshirëse të migracionit, përfshirë në fushën e migracionit legal./arbresh.info/

Shpërndaje në rrjete sociale

Lajmet më të lexuara