Oda Ekonomike italiane, hap zyrën në Kosovë

13:53 | 5 Mars 2015


Në Prishtinë do të hapen zyret e Odes Ekonomike Italiane për Kosovën, organizatë joqeveritare, jopolitike dhe jofitimprurëse.
Oda Ekonomike Italiane për Kosovën do të jetë pikëtakim për investitorët potencial dhe afaristët që operojnë në Kosovë dhe Itali, ndërsa do të ketë për mision stimulimin e bashkëpunimit të bizneseve midis dy vendeve.

Ajo do të promovojë dhe inkurajojë shkëmbimet dhe iniciativat e biznesit, si dhe bashkëpunimin teknik, ekonomik dhe tregtinë ndërmjet Italisë dhe Kosovës. Po ashtu do të sigurojë informata dhe asistencë për rregullativen ligjore,procedurat doganore si dhe marrëveshjet për tregtinë e lire dhe te tjera ,duke përfshirë edhe nisma të bashkëpunimit multilateral e regjional.

Oda Ekonomike Italiane për Kosovën do përfaqëson ekonominë Italiane në Kosovë dhe interesat e saj në çështjet ekonomike, për të promovuar dhe forcuar raportet ekonomike ndërmjet Italisë dhe Kosovës,do bashkëpunoje me te gjitha insituticonet e Kosovës ne krijimin e lehtësirave te bërjes biznes

Shpërndaje në rrjete sociale