Punëtorët e Postës pa paga, fajësojnë qeverinë për krizën

15:36 | 4 Korrik 2018

Posta e Kosovës nëpërmjet një komunikate për media alarmojnë institucionet qeveritare për kolaps të kësaj kompanie.

Në komunikatën për media thuhet se bordi i drejtorëve dhe menaxhmenti kanë njoftuar në vazhdimësi Qeverinë e Kosovës për gjendjen e rënduar financiare, duke i propozuar hapa konkret për tejkalimin e saj.

“Për muaj të tërë, Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE) dhe Qeveria janë duke injoruar çdo kërkesë e propozim nga Posta, përfshirë edhe kërkesat për takime. Duke marrë parasysh se Qeveria është Aksionari i vetëm i Postës e MZHE mbikëqyrëse e ndërmarrjeve publike, një qëndrim i tillë mospërfillës është i papranueshëm dhe shumë i dëmshëm sepse këtë ndërmarrje është duke e dërguar drejt krizës edhe më të thellë”, thuhet në komunikatë.

Siç thuhet në komunikatë, Posta nuk ka qenë në gjendje të përmbush as obligimet që ka ndaj institucioneve vendore publike e të cilat kanë paralajmëruar se do të bllokojnë xhirollogaritë më 2 gusht gjë që do të sjell në kolaps total.

“E tërë kjo situatë është pasojë e mos mbulimit të humbjes që kemi pësuar nga ofrimi i Shërbimit Universal Postar e që këtë humbje në shumën prej rreth 5 milionë euro MZHE është e detyruar të na e paguaj, por refuzon ta bëj këtë për vite me radhë. Si pasojë e mos kryerjes së obligimeve nga ana e MZHE-së, Posta ende nuk ka pasur mundësi të paguaj asnjë pagë të vetme këtë muaj, e sot jemi me datën 4 korrik”, thuhet në këtë komunikatë.

Sipas komunikatës pavarësisht lansimit të dhjetëra shërbimeve të reja, për të cilat janë në dijeni edhe qytetarët e Kosovës që shfrytëzojnë shërbimet , mos pagesa e humbjeve në Shërbimin Universal Postar dhe favorizimi i Qeverisë ndaj kompanive private në dëm të kompanisë së vet e kanë sjellë në këtë gjendje të rëndë.

“Për tejkalimin e gjendjes së rëndë dhe evitimin e kolapsit të Postës, kërkojmë nga MZHE të paguaj urgjentisht borxhin e krijuar si pasojë e humbjeve në Shërbimin Universal Postar”, thuhet në komunikatën e Postës së Kosovës.