Google ADS

Aktakuza kundër ish-kryetarit të Bosnjës

16:19 | 6 Mars 2015

Gjykata Komunale në Sarajevë konfirmoi një padi kundër  ish-presidentit të Federatës së Bosnjës Zhivko Budimir dhe të tjerët të cilët janë të akuzuar për abuzim të autoritetit.

Ata janë të ngarkuar me dhënien apo marrjen e ryshfeteve dhe formave të tjera të përfitimeve, si dhe ndërmjetësim të paligjshëm.

Gjykata eshte ne proces të konfirmimit te aktakuzës,  informuan Prokuroria e Sarajevës, dhe një seancë dëgjimore është planifikuar të mbahet më 26 mars.

Aktakuza poashtu është ngritur kundër këshilltarit të tij Peter Barišić, presidenti i Organizatës së Veteranëve të FBiH Kulosmana Saud, Kryetar i Komisionit për falje Hidajeta Haliloviç, ish deputeti në Dhomën e Përfaqësuesve të Parlamentit të FBiH Zheljko Asic, si dhe kundër Armin Kulovac.

Budimir është akuzuar me të pandehurit e tjerë, me nismën e vet ose me ndërhyrjen e njerëzve të ndryshëm, se ka abuzuar autoritetin e kryetarit të Federatës dhe në mënyrë të paligjshme ka dhënë falje, lirimin nga dënimi me burgim dhe fshirjen e të dhënave kriminale të personave të dënuar.

Prokuroria e shtetit  ka ngritur aktakuzë për faljen e të dënuarve dhe marrjen e ryshfetit kundër aktorëve të çështjes, në fund të 2013, por Gjykata më pas shpalli veten jokompetente kështu që rasti është referuar në Prokurorinë e kantonit në Sarajevë.

Shpërndaje në rrjete sociale