Regjistrimi i obligueshëm i kafshëve shoqëruese

09:39 | 4 Mars 2021

Ministri në detyrë i MBPZHR, Besian Xh Mustafa, ka nënshkruar dy udhëzime administrative -MBPZHR 01/2021 & 02/2021), të cilat ua bëjnë të obligueshme mbajtësve (pronarëve) të kafshëve shoqëruese, të bëjnë identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve të tyre.

Më konkretisht, pas hyrjes në fuqi të këtyre udhëzimeve (10.03.2021), të gjithë personat që mbajnë kafshë shoqëruese (qen, mace), duhet të identifikojnë dhe regjistrojnë kafshët e tyre, pranë subjekteve veterinare që do të kontraktohen apo autorizohen nga AUVK.

Nga tani pritet që të fillojë një fushatë informuese që të informohen mbajtësit e kafshëve për përgjegjësitë e reja ligjore që ju takojnë për të regjistruar kafshët e tyre.

Lajmet më të lexuara