Gastronomia dhe hotelet| Klientët duhet të qëndrojnë ulur në çdo kohë

Shërbimet e gastronomisë lejohen të zhvillojnë aktivitetin e tyre në përputhje me udhëzuesin përkatës. Lejohen deri në 40 klient për 100m2 (4 persona për 10 m2). Sipërfaqja llogaritet për zonën ku shërbehet ushqimi dhe pijet. 25. Ambienti duhet të konfigurohet në mënyrë që klientët e ulur në tavolina të ndryshme të ndahen duke u përmbushur … Continue reading Gastronomia dhe hotelet| Klientët duhet të qëndrojnë ulur në çdo kohë