Gjykata e Apelit i pranon pjesërisht ankesat e Zoran Milevskit për rastin “Haraçi”

22:19 | 4 Shtator 2020

Gjykata e Apelit në Shkup pjesërisht i ka pranuar ankesat e të akuzuarit, Zoran Millevski, në rastin “Haraçi”.

Gjykata e Apelit në mënyrë që të konfirmojë vendimin e shkallës së parë, në lidhje me fajin dhe sanksionin penal të shqiptuar, ndërsa pjesë e vendimit për marrjen e lëndëve e shfuqizoi dhe në këtë pjesë lëndën e ktheu në gjykatën e shkallës së parë.

Vendimi i tillë, siç thonë nga gjykata, do të publikohet tërësisht në ueb faqen e gjykatës në afatin e paraparë me Ligjin për udhëheqje me qarkullimin e lëndëve në gjykata.

Shpërndaje në rrjete sociale