46 pikat e vendimit për masat e reja

Vendimi i miratuar në mbledhjen e  Qeverisë së Kosovës përfshinë masat si në vijim: 1. Ky vendim zbatohet në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. 2. Qytetarët e huaj që hyjnë në Kosovë, përfshirë edhe ata me leje qëndrim të përkohshëm ose përhershëm në Kosovë, që vijnë nga vendet me risk të lartë sipas … Continue reading 46 pikat e vendimit për masat e reja