Themelohet ekipi që ka për qëllim përmirësimin, mbrojtjen dhe trajtimin e të miturve

15:53 | 15 Tetor 2021

Zv. Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë, Ardian Bajraktari së bashku me Zv. Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, Enis Spahiu, sot kanë nënshkruar Vendimin për themelimin e Ekipit për monitorimin e zbatimit të Udhëzimit Administrativ (QRK)-nr. 01/2021 për mbrojtjen dhe trajtimin e fëmijëve kryerës të veprave penale nën moshën e përgjegjësisë penale.

Zv. Sekretari i Ministrisë së Drejtësisë, Bajraktari ka bërë të ditur se përmes këtij vendimi është themeluar ekipi i cila ka për qëllim përmirësimin, mbrojtjen dhe trajtimin e fëmijëve kryerës të veprave penale nën moshën e përgjegjësisë penale si dhe për të komunikuar dhe koordinuar veprimet dhe aktivitetet ndërmjet institucionet publike, të nivelit qendror dhe lokal, organizatat e shoqërisë civile si dhe personave tjerë fizik dhe juridik në Republikën e Kosovës, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Drejtësisë.

Bajraktari, tha se qëllimi i Ekipit është monitorimi i zbatimit të Udhëzimit Administrativ (QRK)-nr. 01/2021 për mbrojtjen dhe trajtimin e fëmijëve kryerës të veprave penale nën moshën e përgjegjësisë penale në mënyrë progresive, duke u fokusuar në interesin më të mirë të fëmijëve, e në këtë drejtim Ekipi vëmendje të veçantë do t’i kushtoi identifikimit të aktiviteteve që kanë shënuar vonesa apo probleme në zbatim si dhe përgatitjen e raporteve dhe dhënien e rekomandimeve përkatëse në fushën që mbulon Ekipi.

Sipas këtij vendimi të nënshkruar sot, ky Ekip bashkërendon aktivitetet me Komitetin Ndërministror për të Drejtat e Fëmijës, Këshillin për të drejtat e fëmijës, Këshillin e përgjithshëm të Shërbimeve Sociale dhe Familjare, Ekipin për të drejtat e fëmijës, me personat fizikë dhe juridikë si dhe me përfaqësues të organizatave të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare dhe organizatave joqeveritare, për të kontribuar në punën e Ekipit dhe për trajtimin e çështjeve të të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës në konflikt me ligjin, nën moshën e përgjegjësisë penale.

Ky proces është mbështetur nga Terre des hommes Foundation-TDH, në emër të projektit MATRA – “Forcimi i sistemit të mbrojtjes për fëmijët në konflikt me ligjin”, që financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës dhe implementohet nga Terre des hommes dhe Defense for Children International./arbresh.info/

Shpërndaje në rrjete sociale

Lajmet më të lexuara