Mabetex kërkon punëtorë për Kazakistan – Astana

13:36 | 16 Nëntor 2022

KONKURS

Për pranimin e Punëtorëve për punë jashtë vendit KAZAKISTAN – Astana

Pozita :

1.Inxhinier të Ndertimatrise
2.Inxhinier të Makinerise
3.Inxhinier të Elektrikes
4.Inxhinier të Hidroteknikes
5.Arkitekt/e

KUSHTET:
1.Diploma universitare.
2.Të kenë dëshmi mbi përvojën e punës.
3.Të kenë moshën jo më e vjetër se 50-55 vjet

Të gjithë aplikuesit do të i nënshtrohen intervistimit.
Konkursi mbetet i hapur 15 dite nga dita e publikimit në mjetet e informimit.
Kandidatët e interesuar , aplikacionet për konkurim i marrin në Zyret e ” MABCO – CONSTRUCTIONS ” shpk Adresa: Rr: Aziz Abrashi nr .140 zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë çdo ditë pune prej orës 08:00 – 16:00.

ARTIKULL I SPONSORIZUAR

Shpërndaje në rrjete sociale