Hiperglicemia e moderuar e lidhur me prognozë të dobët për COVID-19

15:01 | 15 Mars 2022

Në një artikull të botuar së fundmi në revistën Primary Care Diabetes, shkencëtarët kanë zbuluar se pacientët jo diabetikë me hiperglicemi të moderuar kanë më shumë gjasa të zhvillojnë sëmundje të rëndë dhe fatale të koronavirusit në karahsim me ata që kanë diabet.

Me fjalë të tjera, hiperglicemia e moderuar mund të konsiderohet si një shënues potencial prognostik për rezultatet e dobëta të COVID-19, transmeton portal arbesh.info

Gjatë pandemisë së vazhdueshme COVID-19 të shkaktuar nga sindroma e rëndë akute e frymëmarrjes koronavirus 2 (SARS-CoV-2), janë kryer disa studime për të identifikuar faktorët biologjikë të lidhur me prognozën e dobët të COVID-19.

Këto studime kanë treguar se rritja e niveleve të proteinës C-reaktive (CRP), laktat dehidrogjenazës (LDH) dhe D-dimerit dhe ulja e niveleve të trombociteve dhe limfociteve shoqërohet me prognozë të keqe të sëmundjes.

Diabeti është identifikuar si një nga sëmundjet shoqëruese kryesore që rrit rrezikun e COVID-19 të rëndë. Në përgjithësi, niveli i lartë i glukozës në gjak ose hiperglicemia dihet se ka një korrelacion të dyanshëm me sëmundjet infektive.

Hiperglicemia dëmton aftësinë e sistemit imunitar për të luftuar patogjenët pushtues, infeksionet virale dhe bakteriale.

Në studimin aktual, shkencëtarët kanë vlerësuar prognozën e COVID-19 në pacientët diabetikë dhe pacientët jo diabetikë me ose pa hiperglicemi.

Studimi u krye në 822 pacientë simptomatikë me COVID-19, të cilët u shtruan në spital midis marsit dhe tetorit 2020. Pacientët u ndanë në tre grupe bazuar në nivelet e tyre të glukozës në gjak që nga moment i shtrimit të tyre në spital.

Nga të gjithë pacientët, 315 u identifikuan të kenë një histori të diabetit, dhe kështu u konsideruan si pacientë diabetikë. Ndër pacientët jo diabetikë, 394 kishin nivel të glukozës në gjak në kohën e pranimit më të vogël se 140 mg/dl dhe 113 kishin nivel të glukozës në gjak në kohën e pranimit prej më shumë se 140 mg/dl.

Ndikimi i nivelit të glukozës në gjak në kohën e pranimit në vdekshmërinë e lidhur me COVID-19, pranimin në njësinë e kujdesit intensiv (ICU) dhe kohëzgjatjen e qëndrimit në spital u vlerësua në të tre grupet e pacientëve.

Analiza fillestare zbuloi një lidhje të rëndësishme mes diabetit dhe vdekshmërisë, ndërsa rritja e sheqerit në gjak u vërejt edhe te pacientët jo diabetikë.

Përsa i përket sëmundjeve shoqëruese të pacientëve dhe përdorimit të medikamenteve, janë vërejtur dallime të rëndësishme midis grupeve. Megjithëse vërehen më shpesh te pacientët me diabet, këto kushte treguan prevalencë të ngjashme në grupet e tjera. Duke pasur parasysh ndikimin e tyre në prognozën e COVID-19, një grup i veçantë analizash u krye pas përshtatjes për këto kushte.

Studimi gjeti se pacientët që nuk kishin diabet kishin nivele më të larta të rritjes së sheqerit në gjak gjatë kohës së infektimit dhe kohës kur qëndronin shtrirë në spital.

Studimi zbulon se rreziku i COVID-19 i rëndë dhe fatal është dukshëm më i lartë te pacientët jo diabetikë me hiperglicemi të moderuar krahasuar me atë te pacientët diabetikë./medical/arbresh.info/

Shpërndaje në rrjete sociale