Milevski: Procesi i decentralizimit duhet të vazhdojë

17:43 | 11 Korrik 2019

Me ftesë të kryetarit të Asociacionit të njësive të vetëqeverisjes lokale (BNJVL) Petre Shilegov, në seancën e njëmbëdhjetë të Këshillit drejtues të BNJVL-së, ishte i pranishëm edhe ministri i ri i Vetëqeverisjes Lokale, Goran Milevski. Në takim, ai u njoh me qëndrimin e përgjithshëm të autoriteteve lokale në drejtim të ndërmarrjes së aktiviteteve të mëposhtme për vazhdimin e decentralizimit në vend dhe përfundimin e tyre deri më 1 janar 2020.

Ministri Milevski informoi se në bisedimet me Kryeministrin kur mori pozitën e Ministrit të Vetëqeverisjes Lokale ata konfirmuan pikëpamjet se procesi i decentralizimit duhet të vazhdojë në fushat në të cilat janë krijuar kushtet, në mënyrë që të sigurohet qëndrueshmëri dhe funksionalitet më i madh financiar i komunave.

“Nga përvoja ime personale, si ish-anëtar i Këshillit Bashkiak, mendoj se ekziston me të vërtetë vend për ndryshime serioze në financim, si dhe në organizimin e vetëqeverisjes lokale. Duke pasur parasysh se ka vullnet që një pjesë të kompetencave të caktuara të transferohen nga 1 janari 2020, periudha tjetër është një punë intensive, e cila kërkon më shumë efikasitet nga të gjithë ne”, tha Milevski.

Shpërndaje në rrjete sociale

Lajmet më të lexuara