Sipas Inspektoratit të Punës së Kosovës, gjatë tërë vitit 2018 deri më sot, kanë qenë 159 raste të aksidenteve në vend të punës.