Prindi kosovar që tërhoqi vëmendjen sot në Prishtinë

18: