Gjithashtu, Bordi shqyrtoi dhe miratoi transaksionet e Shitjes së Aseteve me Likuidim SHAL 45 në shumën totale prej rreth 9.5 milionë euro. Në këtë shitje, AKP ka ofruar 98 asete për të cilat ka pranuar 148 oferta. /Telegrafi/