Detajet e krijimit të zyrës së Prokurorit Publik Europian (EPPO)

13:37 | 8 Qershor 2017

Më 8 qershor, shtetet anëtare të cilat janë pjesë e bashkëpunimit të zgjeruar mbi krijimin e Prokurorisë Publike Evropiane (EPPO) ranë dakord mbi legjislacionin që përcakton detajet e funksionimit dhe rolit të tij.

“EPPO do të ketë autoritetin, nën kushte të caktuara, për të hetuar dhe ndjekur penalisht mashtrimet e BE-së dhe krimet e tjera që prekin interesat financiare të Bashkimit. Ajo do të sjellë së bashku përpjekjet evropiane dhe kombëtare për zbatimin e ligjit për të luftuar mashtrimin e BE,” thuhet në një komunikatë për medie të Këshillit Evropian, shkruan arbresh.info.

Zyra qendrore e EPPO-së do të vendoset në Luksemburg. Data në të cilën EPPO do të marrë detyrat e saj hetuese dhe prokuroriale do të caktohet nga Komisioni në bazë të një propozimi të Kryeprokurorit Europian sapo të krijohet EPPO. Kjo datë nuk do të jetë më herët se tre vjet pas hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje.

Funksionimi i EPPO

EPPO do të punojë si një strukturë kolegjiale e përbërë nga dy nivele. Niveli qendror do të përbëhet nga një prokuror evropian, i cili do të ketë përgjegjësi të përgjithshme për zyrën. Niveli i decentralizuar do të përbëhet nga prokurorë të deleguar evropianë të vendosur në shtetet anëtare, të cilët do të jenë përgjegjës për kryerjen e përditshme të hetimeve penale dhe ndjekjeve penale në përputhje me rregulloren dhe legjislacionin e atij shteti anëtar.

Niveli qendror do të monitorojë, drejtojë dhe mbikëqyrë të gjitha hetimet dhe ndjekjet penale të ndërmarra nga prokurorët europianë të deleguar, duke siguruar kështu një politikë të vazhdueshme hetimi dhe ndjekjeje në të gjithë Evropën, shkruan arbresh.info.

Megjithëse kompetenca e saj është e kufizuar në shtetet anëtare pjesëmarrëse, EPPO do të bashkëpunojë me shtetet e tjera anëtare të BE-së që nuk marrin pjesë. Në këtë drejtim, Këshilli ftoi Komisionin të reflektojë mbi paraqitjen e propozimeve të duhura për të siguruar efektivitetin e këtij bashkëpunimi gjyqësor.

Bashkëpunim i përmirësuar

Procedura e bashkëpunimit të zgjeruar u nis më 3 prill 2017 pas regjistrimit të mungesës së marrëveshjes unanime mbi propozimin.

Deri tani, 18 shtete anëtare janë bashkuar me bashkëpunimin e zgjeruar: Belgjika, Bullgaria, Kroacia, Qiproja, Republika Çeke, Estonia, Gjermania, Greqia, Spanja, Finlanda, Franca, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Portugalia, Rumania, Sllovenia dhe Sllovakia.

Për më tepër, dy  shtete tjera anëtare, përkatësisht Italia dhe Austria kanë shprehur synimin e tyre për t’u bashkuar me bashkëpunimin e zgjeruar, shkruan arbresh.info.

Shtetet e tjera anëtare mund të bashkohen në bashkëpunim në çdo kohë.

Sfond

Bashkimi dhe shtetet e tij anëtare ndonjëherë përballen me raste komplekse, për shembull, mashtrimit kundër fondeve strukturore të BE-së apo mashtrimeve në shkallë të gjerë ndërkufitare të TVSH-së. Në ato raste, hetuesit dhe prokurorët kombëtarë të krimit shpesh u mungojnë mjetet e nevojshme për të vepruar shpejt dhe në mënyrë efikase përtej kufijve.

EPPO do t’i trajtojë këto mangësi dhe do të përmirësojë luftën kundër veprave penale që prekin interesat financiare të Bashkimit, duke kontribuar kështu në një buxhet më të fortë dhe më të mbrojtur të Bashkimit.

EPPO do të plotësojë punën e OLAF dhe Eurojust, të cilat nuk janë të pajisura për të hetuar apo ndjekur penalisht raste individuale penale.

Hapat e ardhshëm

Para miratimit përfundimtar të rregullores së EPPO, kërkohet pëlqimi i Parlamentit Europian. Pritet që kjo të ndodhë para pushimit veror, duke lejuar miratimin përfundimtar të tekstit në tetor, shkruan arbresh.info.

Sipas “procedurës së pëlqimit”, Parlamenti Evropian ka fuqinë të pranojë ose refuzojë një propozim legjislativ me shumicë votash absolute, por nuk mund ta ndryshojë atë./arbresh.info/

Shpërndaje në rrjete sociale

Lajmet më të lexuara