Haziri në Tel Aviv paraqet shembullin e Gjilanit për implementimin e programit Smart City